Onze werkwijze

vabuco-wie-zijn-wijNadat de eerste contacten gelegd zijn, voeren wij een intakegesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van uw opdrachtverstrekking en knelpunten. Een grondige analyse volgt. Op basis hiervan stellen we een offerte en een plan van aanpak samen. Het plan van aanpak wordt met u doorgenomen, om de interpretatie door ons te verifiëren. Nadat hierover overeenstemming is bereikt en de opdracht is bevestigd, gaan wij van start.

Het persoonlijke profiel en de ervaringsachtergrond zijn doorslaggevend in het bepalen van de klik tussen opdracht, opdrachtgever en interimmanager. Onze consultants handelen besluitvaardig en doortastend, ook in situaties waarin de druk hoog is.
Tijdens de looptijd van de opdracht ontvangt de opdrachtgever diverse malen feedback.
Ook nazorg telt. Van een evaluatie kan elke partij leren.