Coaching & Consultancy

Heeft die jonge manager primaire vakkennis, maar weinig ervaring?
Waar zit dat latente leiderstalent in uw organisatie?
Heeft uw opvolger de fijne kneepjes van het managerschap al onder de knie?
Loopt u zelf tegen problemen aan waarbij externe deskundigheid gewenst is?

Bij coaching staan persoonlijke doelstellingen en zelfreflectie centraal. Een individueel begeleidingstraject helpt u (of uw medewerkers) effectiever om te gaan met zichzelf, werk, loopbaan, collega’s en klanten. Door een coachingstraject wordt u zich bewuster van uw eigen manier van reageren en handelen. U leert buiten de kaders van uw huidige functioneren te treden en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Het is makkelijker om van iemand buiten de organisatie een kritisch klankbord voorgehouden te krijgen, dan van een bekend.